Loạt bài: Giải “cơn khát” thiếu thuốc và vật tư y tế. Bài 3: Giải “cơn khát” thiếu thuốc và vật tư y tế”
JUL 06
Description Community
About

- Bài 2 của loạt bài: Giải “cơn khát” thiếu thuốc và vật tư y tế”, chúng tôi đã nêu thực trạng nhiều quy định còn bất cập, chưa có hướng dẫn cụ thể, nhất là trong đấu thầu. Cùng với đó, các bệnh viện, nhà cung cấp thuốc, đơn vị thẩm định và tâm lý của các bác sĩ được giao nhiệm vụ phụ trách đều sợ sai, dẫn đến đình trệ trong đấu thầu thuốc và vật tư y tế, khiến “bệnh nhân khổ và bệnh viên khó” trong chữa trị và chăm sóc sức khỏe cho người dân. Giải pháp nào để tháo gỡ cơ chế, nhất là hoạt động mua sắm, đấu thầu đảm bảo công khai, minh bạch, bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung? Đây là phần 3, cũng là phần cuối trong loạt bài có cùng tựa đề: Giải “cơn khát” thiếu thuốc và vật tư y tế của nhóm phóng viên Thúy Ngà, Lê Thu.


Chủ đề : Giải “cơn khát”, thiếu thuốc, vật tư y tế---

Support this podcast: https://anchor.fm/vov1sukien/support
Comments