Quốc hội với cử tri: Sửa đổi Luật đất đai nhằm quản lý, sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp
JUL 06
Description Community
About

- Tình trạng người dân tự ý làm hạ tầng, phân lô bán nền trên đất nông nghiệp và hình thành các dự án dân cư “ảo”, thậm chí có nơi, chính quyền địa phương cũng không kiểm soát nổi là thực trạng xảy ra khá phổ biến trong thời gian gần đây, đặc biệt ở những nơi có dự án đường giao thông chạy qua hay nằm trong quy hoạch phát triển kinh tế vùng. Trong khi đó, ở một số nơi, người dân bỏ đất nông nghiệp lên thành thị lao động vẫn diễn ra và những nhà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp vẫn gặp khó trong quá trình tiếp cận đất đai….Đây là những bất cập từ thực tế đặt ra khi sửa đổi Luật đất đai. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này:


Chủ đề : đất nông nghiêp, luật đất đai---

Support this podcast: https://anchor.fm/vov1nc/support
Comments