Chính phủ với người dân - Khi người dân chấm điểm cán bộ, công chức
JAN 12
Description Community
About

- Việc tổ chức triển khai đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đã và đang được thực hiện tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, người dân được chấm điểm cán bộ, công chức. Điều này cho thấy sự đổi mới tư duy theo hướng vì nhân dân và phục vụ nhân dân của hệ thống công vụ, đồng thời là cơ sở tiếp tục thúc đẩy tiến trình cải cách bộ máy hành chính và các đơn vị cung ứng dịch vụ công ở nước ta.


Chủ đề : chấm điểm, cán bộ, công chức,---

Support this podcast: https://anchor.fm/vov1nc/support
Comments