[Chia sẻ] Có phải giàu có thì sẽ lười biếng
JAN 27
Description Community
About

Có một ranh giới giữa việc bị ì ra đó, không làm gì cả, không phát triển, với việc sống chậm, tận hưởng và có những trải nghiệm sâu sắc.


https://www.vietchualanh.vn/khoa-hoc-tu-duy-tru-phu

Comments