Vì sao nhiều người có xu hướng trở thành Hikikomori - kẻ chỉ ru rú quanh bốn bức tường?
OCT 14, 2022
Description Community
About

Những kẻ Hikikomori tránh né xã hội đều là có lý do, thật tiếc khi hiểu được câu chuyện đằng sau đó, nhưng cũng thật tệ nếu như họ sẽ sống cả đời như vậy. Như vậy có phải là sống hay không?---

Send in a voice message: https://anchor.fm/visaothenhi/message
Comments