Vì sao nhiều người chọn bỏ lỡ hơn là chủ động bày tỏ?
AUG 29, 2022
Description Community
About

Đắng cay nhất trên đời không phải cậu thích một người, người ấy không thích cậu mà là hai cậu đều từng thích thầm nhau nhưng không ai dám nói ra, để rồi khi nhận ra thì đã quá muộn.---

Send in a voice message: https://anchor.fm/visaothenhi/message
Comments