Đứa trẻ bên trong cậu đang cảm thấy thế nào?
SEP 30, 2022
Description Community
About

Bản thân ba mẹ chúng ta cũng có thể là những đứa trẻ chưa được chữa lành.


Đến một ngày, khi họ nhìn thấy trên tay đứa con của họ có rất nhiều vết sẹo, họ giận dữ la mắng nó mà không hiểu được rằng đứa con ấy đang cố để nỗi đau thể xác làm nguôi đi những đớn đau tinh thần. Những vết sẹo hữu hình trên tay con cùng với vô vàn những vết thương lòng vô hình bên trong bậc làm cha, làm mẹ vẫn đang cần được chữa lành,---

Send in a voice message: https://anchor.fm/visaothenhi/message
Comments