Đối diện với cú sốc bị cắm sừng/Cheating and how to face betrayal
SEP 06, 2022
Description Community
About

Không bị cắm sừng đời không nể - Chúng tôi nói về trải nghiệm bị phản bội và cách vượt qua. Nếu bạn cũng đang trong hoàn cảnh này, gạt nước mắt và nghe podcast này đi!

Tài liệu tổng hợp các cơ sở hỗ trợ sức khoẻ tâm lý tại Việt Nam:https://www.oucru.org/caring-for-mental-health-and-wellbeing-a-directory-of-services-for-vietnamese-communities-and-people-living-in-vietnam/

Comments