Chuyện nhà Kim Tín #2: Chuyện văn phòng - Không lòng vòng (Khách mời: Chị Phạm Thu Hương)
SEP 02, 2022
Description Community
About

Quyết tâm thay đổi cần đi cùng với sự kỷ luật. Muốn vươn tới thành công, hãy kỷ luật với bản thân.

Comments