Học viện thành công - Đừng bỏ qua cơ hội mà bạn có thể tự tạo ra cho mình
JAN 10
Description Community
About

Đã đến lúc bạn phải tự chuẩn bị để nhận ra cơ hội, để theo đuổi và nắm lấy cơ hội trong khi phát triển sức mạnh tính cách của mình. Nhưng làm sao để nhận ra và và nắm bắt cơ hội của mình đó là điều không một trường lớp nào dạy cho bạn. Tuy nhiên bạn sẽ tìm thấy câu trả lời trong cuốn sách Học viện thành công của tác gỉả Og Mandino với phần hướng dẫn của bác sĩ Maxwell Maltz. 

Support the show
Comments