Bản tin tối 6-7: Cứu người té trước mũi tàu lửa; Cán bộ địa chính nằm bấm điện thoại khi bị đo cồn.
JUL 06
Description Community
About
TTO - Bản tin tối 6-7: Nhân viên gác chắn cứu người té trước mũi tàu lửa; Cán bộ địa chính nằm bấm điện thoại trong ô tô khi bị đo nồng độ cồn; Nhóm người 3 lần ném chất nổ để trả thù, lúc bị bắt mới biết ném nhầm nhà…
Comments