Nỗi sợ nào đang ngăn cản bạn thay đổi cuộc đời
DEC 20, 2022
Description Community
About

Muốn thay đổi cuộc đời bạn phải dũng cảm vượt qua những nỗi sợ.


Hầu hết mọi nỗi sợ đều không có thật, nó chỉ do bạn tưởng tượng ra.


Trong audio hôm nay, tôi sẽ giúp bạn vượt qua mọi nỗi sợ để thay đổi cuộc đổi.


-----------------------------------------------------------
Theo dõi Phạm Thành Long thêm trên các nền tảng mạng xã hội khác:
Blog Phạm Thành Long http://long.vn

Facebook Phạm Thành Long: https://www.facebook.com/longguru

Youtube Phạm Thành Long Offical: http://long.vn/youtube

Youtube Long Shorts: http://long.vn/shorts

Radio Phạm Thành Long: http://long.vn/radio

Twitter: https://twitter.com/longpt

Instagram: https://www.instagram.com/pham.thanh.long/

Tiktok: http://long.vn/tiktok

Comments