Có nên xuất khẩu lao động: Những câu hỏi làm thay đổi cuộc đời hàng triệu người
JAN 08
Description Community
About

Nhiều người chọn con đường xuất khẩu lao động để thay đổi cuộc đời.


Nhưng hầu hết họ đều không thật sự biết rằng bản thân họ muốn gì.


Để thay đổi cuộc đời, bạn phải biết rõ mục tiêu cuộc đời và lý do tại sao bạn phải chinh phục mục tiêu đó.


Trong audio này, một bạn đang lao động tại Nhật Bản không xác định rõ mục tiêu của bản thân và muốn thay đổi cuộc đời.


Theo dõi Phạm Thành Long thêm trên các nền tảng mạng xã hội khác:
Blog Phạm Thành Long http://long.vn

Facebook Phạm Thành Long: https://www.facebook.com/longguru

Youtube Phạm Thành Long Offical: http://long.vn/youtube

Youtube Long Shorts: http://long.vn/shorts

Radio Phạm Thành Long: http://long.vn/radio

Twitter: https://twitter.com/longpt

Instagram: https://www.instagram.com/pham.thanh.long/

Tiktok: http://long.vn/tiktok

Comments