6 phẩm chất cần có để khởi nghiệp thành công
DEC 18, 2022
Description Community
About

Để khởi nghiệp thành công, bạn không chỉ cần giỏi marketing và bán hàng.


Bạn cần phải rèn luyện bạn thân hàng ngày trước khi khởi nghiệp để có thể dẫn dắt được nhiều người đi theo mình. Trong audio này, tôi sẽ chia sẻ với các bạn 6 phẩm chất cần có nếu muốn khởi nghiệp thành công.


-----------------------------------------------------------
Theo dõi Phạm Thành Long thêm trên các nền tảng mạng xã hội khác:
Blog Phạm Thành Long http://long.vn

Facebook Phạm Thành Long: https://www.facebook.com/longguru

Youtube Phạm Thành Long Offical: http://long.vn/youtube

Youtube Long Shorts: http://long.vn/shorts

Radio Phạm Thành Long: http://long.vn/radio

Twitter: https://twitter.com/longpt

Instagram: https://www.instagram.com/pham.thanh.long/

Tiktok: http://long.vn/tiktok

Comments