#75: Câu chuyện hái nho
E NOV 06, 2022
Description Community
About

Câu chuyện mà mình excited nhất từ trước tới giờ để kể ra.

Với mình thì nó là một kí ức tuyệt vời nhất, nhưng chắc mọi người nghe thì thấy chả hay lắm đâu. 


Here is all the photos: https://www.ngbthg.com/cauchuyenhainho---

Send in a voice message: https://anchor.fm/ngbthg-podcast/message
Comments