#60: My core values and The Creator
NOV 29, 2021
Description Community
About
Big update: con lợn này tên Măng chứ không phải Mừng. Ơ kìa hình như mình chưa kể chuyện con này tên mừng luôn thì phải. Thôi mai kể nhớ eitherway love you all.

---

Send in a voice message: https://anchor.fm/ngbthg-podcast/message
Comments