#57: Facebook Inc. đổi tên thành Meta và mưu đồ thâu tóm Internet 2.0
OCT 31, 2021
Description Community
About

Chả hiểu viết làm gì cho dài có ai đọc dòng này bao giờ đâu https://anchor.fm/ngbthg-podcast/message pỏm pỏm pỏm pỏm pỏm pỏm đọc pass 1406 để có free hug pỏm pỏm pỏm---

Send in a voice message: https://anchor.fm/ngbthg-podcast/message
Comments