022. một năm sắp tới chúng ta sẽ đi về đâu?
DEC 25, 2020
Description Community
About
Sau khi nhìn lại một năm đã qua, Meomeo lại bắt đầu nhìn về một năm sắp tới. Sau một năm quá nhiều biến động như 2020, liệu tất cả chúng ta đã thay đổi như thế nào và những thay đổi đó sẽ mang đến một năm 2021 ra sao? Hãy cùng đi tìm câu trả lời với Meomeo nhé.
Comments