Công dụng của các Kí tự đặc biệt trong cuộc sống hiện nay - Kituchat.com
NOV 17, 2022
Description Community
About

Mục đích của việc sử dụng kí tự đặc biệt.

  • Sử dụng để đặt mật khẩu giúp tăng độ an toàn cho mật khẩu. Ví dụ mật khẩu game, tài khoản ngân hàng.
  • Đặt tên tài khoản nhân vật trong nhiều loại game.
  • Sử dụng để kí hiệu trong tin nhắn.
  • Trang trí các form văn bản.
  • Sử dụng trong đặt tên tài khoản MXH.

Các kí tự đặc biệt trong mật khẩu.

Các kí tự đặc biệt thường được yêu cầu khi tạo một mật khẩu mạnh . Điều này là do chúng làm tăng thêm độ phức tạp cho mật khẩu và giảm khả năng tài khoản của người dùng sẽ bị tấn công . Nhiều tin tặc sử dụng danh sách các cụm từ phổ biến hoặc dễ đoán và kết hợp các kí tự (chẳng hạn như “mật khẩu” và “1234”) để truy cập vào tài khoản của người dùng. Vì vậy các kí tự đặc biệt làm cho mật khẩu khó đoán hơn. Tuy nhiên, các kí tự đặc biệt được sử dụng theo những cách có thể dự đoán được (như thay thế “a” bằng “@” hoặc “s” bằng “$”) đã mất tác dụng khi nói đến độ mạnh của mật khẩu.

Nhìn chung do kí tự đặc biệt khá lớn do đó sử dụng chúng như một cách để tăng độ an toàn tuyệt đối cho mật khẩu của bạn.

---

Send in a voice message: https://anchor.fm/kituchatcom/message
Comments