EP 02: Gương mặt của chúng ta đang bị đánh cắp như thế nào
FEB 22, 2021
Description Community
About
Trong số thứ hai này, cây viết Karen Hao tới từ tạp chí MIT Technology Review sẽ bàn về những tác động của công nghê sinh trắc học dựa trên trí tuệ nhân tạo tới những quyền xã hội căn bản của con người.

Bị che mờ bởi sự phát triển nhanh chóng của những công nghệ mới, cũng như là những tiện ích mà nó đem lại, sự riêng tư của chúng ta đang bị đánh cắp mà chúng ta chẳng hề hay biết...

Link gốc bài viết tại:https://www.technologyreview.com/2021/02/05/1017388/ai-deep-learning-facial-recognition-data-history
Comments