#2 Muốn chết có phải tội không?
AUG 31, 2021
Description Community
About

Trước những hiểu nhầm mà nhiều người vẫn thường có với các căn bệnh tâm lí nói chung và trầm cảm hay rối loạn lo âu nói riêng, chúng mình đã quyết định làm ra số podcast đầy đủ nhất có thể về các khái niệm, định nghĩa, biểu hiện về hai căn bệnh này.

Các bệnh tâm lí không phải thương tích về vật lí dễ nhận thấy, bạn sẽ không bao giờ bắt một người đang gãy chân tự ra mở cửa nhưng có thể bạn sẽ bắt một người bị bạo hành tâm lí phải cởi mở và quan tâm đến người khác.

Không dừng lại ở các khái niệm về hai căn bệnh tâm lí trên. Dưới góc nhìn của đức tin, chúng mình cũng trả lời cả những câu hỏi  “Tại sao Chúa lại để tôi phải trải qua chuyện này?” “gặp bác sĩ có phải là vô tín?” hay ” đuổi quỷ có phải là cách để chữa bệnh tuyệt đối?”

------------------------

Our podcast is available at:

Spotify

Youtube: https://youtu.be/aP2D7Nk5Big

-----------------------

HE GOT YOU, KIDS

📌Email: hegotyoukids@gmail.com

📌FB: He got you, kids

📌IG: hegotyoukids

------------------------

👉Music: Level Plane - Riot https://youtu.be/Z_itPV3Hy9w

👉Music: Open Highway - ALBIS https://youtu.be/dDxLJj57e8k

👉Track: I Am OK — Vishmak [Audio Library Release]

Music provided by Audio Library Plus

Watch: https://youtu.be/KZVS1ag3itA

Free Download / Stream: https://alplus.io/i-am-ok

👉"General Vibe - Miss Emeli" is under a Creative Commons license (CC BY 3.0)

Music promoted by BreakingCopyright:https://youtu.be/nbNeMkE7ks8

Sách| Adorned: Living Out the Beauty of the Gospel Together –Nancy DeMoss Wolgemuth| The Screwtape Letters (thư quỷ) - C.S. Lewis

Comments