#8_Muốn “quay xe” ngay trước ngày đám cưới
OCT 15, 2022
Description Community
About

Sang tháng 11 em sẽ lên xe hoa về nhà chồng. Nhưng không như những gì em tưởng tượng trước đó, càng gần đến ngày cưới, em càng thấy tâm trạng mình thay đổi liên tục. Có lúc em tự nhủ rằng “Mình nên cưới đúng theo kế hoạch đã định". Nhưng có lúc trong em lại trỗi lên suy nghĩ thôi đừng cưới bây giờ. Mình chưa sẵn sàng đâu. Mình chưa sẵn sàng để thay đổi.  Em trách mình không dừng mọi thứ sớm hơn, để đến bây giờ thì đã quá muộn. Em đang ở tình thế tiến thoái lưỡng nan, tiến cũng không dám tiến mà lùi cũng không xong. 

------ 

🌟 Blog: https://goroitraitim.com/

🌟 Apple podcast: https://podcasts.apple.com/us/podcast/g%E1%BB%A1-r%E1%BB%91i-tr%C3%A1i-tim/id1643376826

🌟 Spotify: https://open.spotify.com/show/3gCAm4d19KmMdltUOinD1e

🌟 Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCS1QgV0kf0EWyyj_cYxTAGQ

🌟 Amazon podcast: https://podcasters.amazon.com/podcasts/fbb7402f-387d-49fd-a950-6acdd5a9cfbf

Comments