#4_Hai người có tính cách trái ngược có sống hạnh phúc không?
SEP 17, 2022
Description Community
About

Chị ơi, theo chị thì tính cách có thể thay đổi được không? Người yêu em thì hướng ngoại, lúc nào cũng hoạt bát, hay chuyện trò, thích giao lưu bạn bè, hay tếu táo, hay pha trò một cách rất vui vẻ. Ngược lại, em lại hướng nội, hay trầm tư, ít nói, lúc nào cũng chỉ thích ở nhà, ko thích giao lưu bạn bè. Theo chị thì em có nên yêu và cưới một người có tính cách hoàn toàn khác biệt với mình như vậy không? Hai tính cách trái ngược như vậy có thể chung sống hạnh phúc được không chị?
------

🌟 Blog: https://goroitraitim.com/

🌟 Apple podcast: https://podcasts.apple.com/us/podcast/g%E1%BB%A1-r%E1%BB%91i-tr%C3%A1i-tim/id1643376826

🌟 Spotify: https://open.spotify.com/show/3gCAm4d19KmMdltUOinD1e

🌟 Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCS1QgV0kf0EWyyj_cYxTAGQ

🌟 Amazon podcast: https://podcasters.amazon.com/podcasts/fbb7402f-387d-49fd-a950-6acdd5a9cfbf

Comments