#1_Tôi đã chữa lành cho mình như thế nào?
AUG 28, 2022
Description Community
About

Nhìn bên ngoài thì mình rất ổn, nhưng mình là người đã từng mang nhiều tổn thương nhưng lại không biết rằng mình tổn thương nhiều đến như vậy. Bởi vậy mình mang vào trong hôn nhân của mình những cãi vã, giận hờn, khóc lóc, rồi không biết làm thế nào, cứ nghĩ tất cả là tại anh ấy, chứ mình hoàn hảo lắm ;)) . Và bởi vì luôn nghĩ mình hoàn hảo nên cái tôi của mình quá to. Vì vậy cuộc đời đập cho mình một phát dúi dụi khi hôn nhân đi vào ngõ cụt, công việc bết bát, các mối quan hệ với đồng nghiệp đầy mâu thuẫn. Mình đã làm gì sai để ra nông nỗi này?
------
🌟 Blog: https://goroitraitim.com/

🌟 Apple podcast: https://podcasts.apple.com/us/podcast/g%E1%BB%A1-r%E1%BB%91i-tr%C3%A1i-tim/id1643376826

🌟 Spotify: https://open.spotify.com/show/3gCAm4d19KmMdltUOinD1e

🌟 Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCS1QgV0kf0EWyyj_cYxTAGQ

🌟 Amazon podcast: https://podcasters.amazon.com/podcasts/fbb7402f-387d-49fd-a950-6acdd5a9cfbf

Comments