#12_Cảm thấy cô đơn trong cuộc hôn nhân của mình
NOV 19, 2022
Description Community
About

Chị ơi. Thực sự em cảm thấy cô đơn trong cuộc hôn nhân của mình quá chị ạ. Nhìn gia đình người ta hạnh phúc mà em thèm quá. Chúng em cũng đã có những khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng bây giờ thì chúng em không thể nói chuyện được với nhau, không thể chia sẻ hay tâm sự gì với nhau. Đi làm về mỗi người một góc nhà, ai làm việc của người ấy. Cả tối không ai nói với ai câu nào. Bây giờ em chỉ có con là động lực duy nhất để cố gắng duy trì cuộc hôn nhân này. Em phải làm sao bây giờ hả chị?

------

🌟 Blogs:https://goroitraitim.com/cam-thay-co-don-trong-cuoc-hon-nhan-cua-minh/

🌟 Youtube:https://youtu.be/ASTSrBWEfJw

🌟Apple podcast

🌟 Spotify: https://open.spotify.com/episode/1uxQ1VquWtEVEJ7EZEisaZ

Comments