#11_Chồng luôn thao túng tâm lý mình
NOV 12, 2022
Description Community
About

Em kết hôn đã hơn một năm nhưng mối quan hệ của chúng em càng ngày càng bế tắc. Những ngày đầu về sống chung, em khóc suốt. Anh ấy rất gia trưởng, lúc nào cũng thao túng tâm lý em, bắt em phải nghe theo anh ấy, mọi điều từ ăn ở đến công việc, từ đi đâu đến giao tiếp với ai…

------

🌟 Blogs: https://goroitraitim.com/chong-luon-thao-tung-tam-ly-minh/

🌟 youtube:https://youtu.be/rZpnAtejrjQ

🌟 Apple podcast: https://podcasts.apple.com/us/podcast/11-ch%E1%BB%93ng-lu%C3%B4n-thao-t%C3%BAng-t%C3%A2m-l%C3%BD-m%C3%ACnh/id1643376826?i=1000585954798

 🌟Spotify: https://open.spotify.com/episode/7vaJ01uatTEEld4yBE40B0

Comments