#18 | 13/02/2022 | Chúa Nhật Tuần VI Thường Niên
FEB 13, 2022
Description Community
About

Bài Giảng Trong Thánh Lễ Chiều Chúa Nhật Tuần VI Thường Niên ngày 13/02/2022 của Lm. Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá - Giáo Hạt Tây Ninh - Giáo Phận Phú Cường.

Comments