#16 | 11/02/2022 | Bài Giảng Thứ Sáu Tuần V Thường Niên
FEB 11, 2022
Description Community
About

Bài giảng trong Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót vào Thứ Sáu ngày 11/02/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá của Lm. Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. giảng lễ.

Comments