Nếu Mục sư của bạn | Dưỡng Linh Cơ Đốc
MAY 03, 2022
Description Community
About

MỤC SƯ CỦA BẠN????

Giọng đọc: Hồng Diễm

Chương trình được thực hiện bởi Dưỡng Linh Cơ Đốc - nơi nuôi dưỡng tâm linh của bạn.

Bạn và Mục Sư của bạn

- Nếu trẻ, mục sư thiếu kinh nghiệm; nếu tóc hoa râm, mục sư quá già đối với giới trẻ.

- Nều có năm hoặc sáu con, mục sư có quá nhiều con; nếu không có con, mục sư đang nêu gương xấu.

- Nếu đọc bài giảng soạn sẵn, bài giảng của mục sư sẽ khô khan; nếu giảng ứng khẩu, bài giảng sẽ không đủ sâu sắc.

- Nếu chăm lo cho người nghèo khó trong Hội Thánh, mục sư đang trình diễn trên sân khấu; nếu quan tâm đến người giàu, mục sư đang cố trở thành nhà quý tộc.

- Nếu sử dụng quá nhiều minh họa, Mục sư không chú ý đến Kinh Thánh; nếu không sử dụng các câu chuyện để minh họa, bài giảng của ông không rõ ràng.

- Nếu lên án điều sai trái, mục sư lập dị; nếu không giảng chống lại tội lỗi, mục sư là kẻ thỏa hiệp.

- Nếu giảng lẽ thật, mục sư làm mất lòng; nếu không giới thiệu “ý chỉ trọn vẹn của Đức Chúa Trời” mục sư là kẻ giả hình.

- Nếu thất bại để làm mọi người hài lòng, mục sư làm tổn hại Hội thánh; nếu khiến cho mọi người vui lòng, mục sư không đáng tin cậy.

- Nếu lái ô tô cũ; ông làm nhục giáo đoàn; nếu mua chiếc mới, mục sư yêu mến những điều thuộc về thế gian.

- Nếu giảng suốt, giáo đoàn sẽ cảm thấy nhàm chán vì cứ nghe mãi một người giảng; nếu mời các diễn giả khác, mục sự trốn tránh nhiệm vụ.

-  Nếu nhận lương cao, mục sư ham lợi; nếu đồng lương thấp, họ nói rằng mục sư không đáng giá bao nhiêu.

Đây là một phần của giáo trình đào tạo mục sư, Những bài học từ thực tế bạn phải sẵn sàng đón nhận.


---

Send in a voice message: https://anchor.fm/duonglinhcodoc/message
Comments