Không Có Ai Đi Tù - Một Quốc Gia Phải Nhập Khẩu Tù Nhân !!!
FEB 03
Description Community
About

Nhà tù trống vắng đến mức dù nhập khẩu tù nhân rồi vẫn còn “thừa mứa”, phải tận dụng làm thành các toà nhà hữu ích cho xã hội.

Comments