Cuộc Sống Chỉ Mang Đến 10% Cơ Hội, Ước Mơ Mà Không Kèm Theo Hành Động Thì Không Bao Giờ Tới Đích
DEC 30, 2022
Description Community
About

Cuộc sống chỉ mang đến cho bạn 10% cơ hội. Ước mơ mà không kèm theo hành động thì dù hy vọng có cánh cũng không bao giờ bay tới đích.

Comments