31 Nguyên Nhân Khiến Bạn Thường Gặp Phải Thất Bại | NGHĨ GIÀU LÀM GIÀU
DEC 04, 2022
Description Community
About

Chỉ có 2 thứ trên đời cần phải tiết kiệm - đó là sức khỏe và lời hứa Chỉ có 2 thứ trên đời cần phải cho đi đừng giữ lại - đó là trí thức và lòng tốt Chỉ có 2 thứ trên đời cần phải thay đổi luôn luôn - đó là chính bản thân mình và những nhận thức của mình về người khác và về bản thân mình Chỉ có 2 thứ trên đời cần phải giữ gìn - đó là niềm tin và nhân cách của mình

Comments