Thiền: Về lại bản nguyên
AUG 18, 2021
Description Community
About

Bạn hãy coi đây là những lời hướng dẫn tìm về trạng thái nguyên bản của tâm trí. Cội nguồn của mọi khởi sinh.

Thực hành để thấy nhận ra trạng thái rỗng lặng và trong sáng, vượt ngoài nhị nguyên. Trải nghiệm trực tiếp, không nắm giữ.Audio được ghi lại trong khoá "Cùng nhau Trở về", tháng 8.2021Xem thêm tại nhula.net---

Send in a voice message: https://anchor.fm/nhula/message
Comments