Không có Nhân Quả
DEC 16, 2022
Description Community
About

Tại sao lại nói "Không có Nhân quả" - câu nói này có mâu thuẫn với thuyết Nhân Quả hay không?  Podcast này chỉ ra một thực nghiệm hết sức quan trọng, nhằm giúp người đang thực tập thấy biết nhận ra rõ hơn cách tâm trí và lập trình của mình.  Qua sông bỏ thuyền, vì vậy nếu bài giảng này đã giúp các bạn nhận ra điều gì đó, thì cũng đừng kẹt vào ý niệm "không có nhân quả" nhé :D 


Video trích dẫn từ khoá học online Cùng nhau Trở về (1), sau phần dẫn thiền trực nghiệm.  


Để xem lại toàn bộ khoá học (12 buổi x 120p) mời bạn vào nhula.net---

Send in a voice message: https://anchor.fm/nhula/message
Comments