Nói chuyện với con cứ như nói chuyện một mình!
DEC 06, 2021
Description Community
About

Mình là Giang, mẹ bỉm sữa. Buổi Sáng Của Mẹ là podcast (hoặc bạn có thể gọi là radio) mỗi sáng để chúng mình tám chuyện nhà cửa chồng con, đọc vài bài báo thú vị và chia sẻ mẹo vặt bỉm sữa. Lịch đăng tập mới là 7 giờ sáng thứ 2, 4, 6 hàng tuần và các bạn có thể tìm nghe trên YouTube Buổi Sáng Của Mẹ hoặc:

🎧 SoundCloud: https://soundcloud.com/user-576551068
🎧 Spotify: https://open.spotify.com/show/5c1WP9cebO8X2VeheXHX3V
🎧 Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/vn/podcast/bu%E1%BB%95i-s%C3%A1ng-c%E1%BB%A7a-m%E1%BA%B9/id1597628906
🎧Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC-dGP87WEEv9NBVFXPJ_Brw

Comments