Tìm người hướng dẫn tâm linh (spiritual teacher, mentor)
SEP 29, 2022
Description Community
About

Các bộ môn tâm linh thì không thiếu để bạn tìm đến những người hướng dẫn hoặc làm dịch vụ tâm linh khi cần. Nhưng làm thế nào để thực sự tìm một người phù hợp với ý nguyện và hành trình của mình? Tập podcast này, mình chia sẻ những điều mà mình luôn tự soi chiếu để tìm người hướng dẫn đúng nhất.

---

This episode is sponsored by
· Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app
Comments