Q&A #1: Trở thành healer, tự chữa lành, định nghĩa tâm linh, bắt đầu học tarot, số trùng lặp
MAR 02, 2022
Description Community
About

Tập podcast này là phần 1 livestream của mình ngày 27/2/2022 trên Instagram @bornempath.


Nội dung của tập podcast này:  • Dịch ở châu Âu còn căng thẳng không?

  • Muốn trở thành healer thì bắt đầu từ đâu?

  • Hân có phải học trò của chị Chi không?

  • Định nghĩa về tâm linh và hiện diện như thế nào?

  • Điều mà mình nhận thấy về tarot và sau khi không còn trải bài chung.

  • Hiệu ứng sóng biển/domino.

  • Đưa mình về tần số “đúng”.

  • Ý nghĩa của các số trùng lặp + spirit guide.

  • Bắt đầu học tarot như thế nào?


Kết nối với mình ở đây: Instagram: https://www.instagram.com/born.empath/

Comments