Thành Sở Tác Trí, Biết luôn thành tựu mọi thứ
JUL 01, 2022
Play
Description Community
About

THÀNH SỞ TÁC TRÍ - BIẾT LUÔN THÀNH TỰU MỌI THỨ

Một học trò hỏi:
Thưa thầy, lúc tuổi trẻ con đã lao đi tìm những thành tựu trong đời - tình yêu, tiền bạc, địa vị - nhưng luôn gặp những ngang trái và thất bại. Từ khi gặp Thầy, con được nghe Thầy nói đến một loại trí tuệ kỳ diệu là Thành Sở Tác Trí, có một vị Phật là Bất Không Thành Tựu, nghĩa là "không có gì không thành tựu."
Con quan sát trong đời thì thấy điều này rất khó tin, trái với bản chất bất toại nguyện của cuộc đời. Thế tại sao trên đời lại có phẩm tính kì diệu là 'Không gì không thành tựu' được?

Trong Suốt trả lời:
Định nghĩa của các con thông thường về thành tựu là gì? Cái không có mà biến thành có, thì gọi là thành tựu. Đang không giác ngộ, biến thành giác ngộ, thì gọi là thành tựu. Đang không có tiền, biến thành có tiền thì gọi là thành tựu. Đang không có người yêu mà biến thành có người yêu thì gọi là thành tựu.
Nếu theo định nghĩa thành tựu của thế gian đó, giữa không và có, thì làm sao có thứ gì ‘không có gì không thành tựu được?’ Với một cái tôi hai chân hai tay tách rời với thế giới này, thì không thể có khái niệm ‘không gì là không thành tựu’ , bởi vì đời người ta đầy những thứ người ta không đạt được. Ngay cả cuộc đời của Phật, đầy người Phật cũng không dạy được, còn có học trò bỏ đi rồi nói xấu chia rẽ, tăng đoàn thì tách làm đôi, mãi không hàn gắn lại được. Vậy, có đầy thứ Phật không thành tựu.
Hãy hỏi lại: thành tựu xảy ra với ai?
Với một cái ‘tôi’, thì sẽ không bao giờ có một thứ ‘không có gì là không thành tựu’. Đã là cái tôi, thì nó phải tách rời khỏi những thứ khác. Nó sẽ luôn thiếu những thứ không phải là nó, hay tách rời với nó. Thậm chí con có người yêu, chưa chắc con cũng cảm thấy là thành tựu, vì hai cái tôi đấy vẫn thiếu thốn với nhau, tách rời với nhau, kể cả khi ngồi trước mặt nhau.
Muốn hiểu ‘không gì là không thể thành tựu được’ thì phải xem người thành tựu là ai? Cái mà thành tựu là cái gì?
Người thành tựu mọi thứ đấy không phải là ‘tôi’. Mà là Biết. Cái Biết mới là cái thật sự ‘không có gì mà không thành tựu được’. Vì hai lý do:
Thứ nhất, cái gì cũng được chứa trong Biết. Biết chứa toàn bộ vũ trụ này. Nó chứa tất cả mọi thành công từ xưa đến nay và tất cả thất bại từ xưa đến nay, chứa tất cả vàng bạc châu báu của thế giới này và tất cả mọi thứ bẩn thỉu của thế giới này. Không có gì mà nó không sở hữu cả. Vì thế nó là đại thành tựu. Cái gì có thể nghĩ được, có thể làm được thì cái đó là Biết nghĩ và làm. Nên tất cả thành tựu của mọi thánh nhân hay ác nhân từ xưa đến nay đều là thành tựu của Biết.
Thứ hai, những thứ mà gọi là không thành tựu của thế gian thì cũng gọi là thành tựu của Biết. Bởi vì Biết biểu diễn được ra cái đấy, nên nó chính là thành tựu của Biết.
Ví dụ, ở góc độ cái tôi, thành công là thành tựu, thất bại là không thành tựu. Nhưng ở góc độ của Biết, thì cả thành công lẫn thất bại đều là thành tựu của Biết. Biết biểu diễn ra cảnh rực rỡ như vậy, cho nên có phải ‘thành công’ hay ‘thất bại’ đó đều là thành tựu của Biết không?
Đối với cái tôi, khi yêu người yêu mà phải đáp trả thì mới là thành tựu. Thắm thiết là thành tựu, nhưng giận dỗi là không thành tựu. Nhưng đối với Biết, hai người thắm thiết với nhau cũng là thành tựu, mà hai người giận dỗi nhau cũng là thành tựu.

Tất cả những thứ mà gọi là ‘thành công’ hay ‘thất bại’, đối với Biết đều là thành tựu. Cả yêu đương cũng là thành tựu, mà giận dỗi cũng là thành tựu. Không thành tựu cũng là thành tựu! Cái gì biểu diễn ra được thì chính là thành tựu của Biết, chứ không phải theo quan điểm thế gian là chỉ cái tốt, cái hay, từ cái không thành cái có mới gọi là thành tựu.
Cho nên, cái gì cũng là thành tựu của Biết. Khi con nghĩ được như vậy, lập tức con thành tựu ngay! Còn ngồi đây, người yêu con không ở đây, con vẫn thấy đây là thành tựu. Thành tựu được cái việc người yêu không ở đây!
Thầy cảm thấy mình thành tựu mọi thứ, có làm gì thì cũng chỉ là chơi cho vui thôi, bởi mình có làm gì thì vẫn là thành tự

Comments