Nỗi sợ như tên ăn trộm vào một căn nhà trống
OCT 12, 2022
Play
Description Community
About

NỖI SỢ NHƯ TÊN ĂN TRỘM VÀO MỘT CĂN NHÀ TRỐNG

Con người sợ nhất là cảm xúc tiêu cực. Khi cảm xúc tiêu cực nổi lên trong lồng ngực, các con sẽ muốn chống trả ngay lập tức. Muốn diệt nó ngay lập tức, đúng không? Cảm xúc tiêu cực là cái mà con muốn diệt đầu tiên. Khi con sợ run cả người lên, cơ chế chống cự đến ngay lập tức. Đó là cái rất tự nhiên của con người, gọi là cơ chế chống lại cảm xúc tiêu cực.

Ngày xưa mình chống lại nỗi sợ vì nghĩ cảm xúc sợ có thể hại ai đó, hại mình. Nhưng khi mình để nó xảy ra, nó chẳng hại ai, hay cái gì cả. Giống như khi tên ăn trộm vào ngôi nhà trống không: con rất sợ ăn trộm vào nhà, nhưng nếu con không ở trong nhà, và nhà con chẳng mất đồ gì cả - thì có sợ nữa không? Hết sợ!

Con chẳng ở trong nhà, mà nhà con chẳng có đồ. Sợ gì ăn trộm nữa?

Cảm xúc tiêu cực cũng giống như tên ăn trộm. Nếu con thấy nó hiện ra trong Biết, tan vào Biết thì chẳng có gì bị hại cả. Chẳng đồ gì bị mất thì con không sợ tên trộm đấy nữa, đúng chưa? Còn nếu không ở trong Biết thì con tưởng là 'tôi bị hại'. "Tên tiêu cực nó hại tôi" thì đương nhiên là con sợ rồi.

Nên khi con thấy rõ trạng thái ở trong Biết là ‘tên trộm’ - ‘cảm xúc tiêu cực’ đấy hiện ra trong Biết rồi tan vào Biết, con chẳng sợ nó nữa. Cái Biết giống như khoảng không gian, có gì để mất đâu. Tất cả các con đang sợ, vì đều sợ việc mình có thể mất. Con sợ đánh mất cái mình đang có, đúng không nhỉ? Các con đều sợ hết, đều sợ cái gì đó. Ngồi đây có thể không sợ nhưng lát nữa con sẽ sợ. Vì mình luôn sợ sẽ mất đi cái mình có.

Nếu con thấy rằng con chẳng có gì để mất hết, chẳng có chính con, chẳng có thân tâm luôn, chỉ có cái Biết này thôi - con hết sợ. Khi không còn gì để mất, người ta không sợ nữa, đúng không? Khi con ở trong Biết thì con thấy chẳng có gì để mất cả. Cảm xúc tiêu cực chẳng đánh vào ai cả, chẳng tiêu diệt ai cả.

Hay ai bị thân bệnh, bị những bệnh nan y cũng vậy. Mình sợ vì mình có tính mạng để mất, có tôi để mất, có những thứ thuộc về tôi để mất: bố mẹ, gia đình, tình yêu… Nhưng nếu con thấy tất cả những thứ đấy hiện ra trong Biết, tan vào Biết, chẳng có gì thực sự có tồn tại, con chẳng có gì để mất, thì sao phải sợ chết?

Các con sợ chết vì tin mình có gì đó để mất, nhưng mọi thứ đều hiện ra rồi tan vào Biết thì mất cái gì? Nghĩ xem, giờ chết thì con mất cái gì? Tình yêu, thân tâm, thân thể, bạn bè… Nhưng tất cả chúng đều hiện ra trong Biết rồi tan vào Biết, thì con mất cái gì? Hết, không có gì để mất, không còn gì để sợ.

(Trích từ buổi nói chuyện "Bát Nhã Tâm Kinh kiểu Biết", Hải Phòng 30.04.2021)

Facebook: https://www.facebook.com/zangthalpa

Comments