Làm sao và khi nào thì cảm nhận được vô ngã?
JUL 08, 2022
Play
Description Community
About

LÀM SAO VÀ KHI NÀO THÌ CẢM NHẬN ĐƯỢC VÔ NGÃ ?

Một học trò hỏi:

Thầy cho con hỏi có cách nào cảm nhận trực tiếp vô ngã vượt khỏi suy nghĩ giống như cảm nhận trực tiếp có đang Biết hay không, nếu chỉ thấy vô ngã đúng trong suy nghĩ thì vô thường đến vẫn làm cho nhận thức thay đổi ạ?

Thầy Trong Suốt trả lời:

Cảm nhận vô ngã là một điều không thể cảm nhận được, con chỉ có thể cảm nhận được Biết. Giống như là đố con cảm nhận được là không có ai. Ví dụ giờ con nhìn trong phòng đi, có vợ con trong phòng hay có bạn con trong phòng không? Sau khi nhìn một lúc con thấy là: à, chỉ có tường có bàn có ghế mới suy ra là không có vợ, không có bạn.

Tương tự, khi con cảm nhận chỉ có Biết, thì con suy ra rằng là không có tôi, trên đời này không ai cảm nhận được là cái gọi là không có mà chỉ cảm nhận cái có rồi từ đó suy ra là không thôi.

Để cảm nhận trực tiếp về Vô ngã, con cần phải cảm nhận là tất cả chỉ là Biết. Khi con cảm nhận tất cả chỉ là Biết thì tự con thấy chả có cái Tôi nào hết. Chứng ngộ vô ngã xảy ra ở đây, ở cái Biết này này, chứ không nằm trong suy luận. Cái chứng ngộ Vô ngã ấy đơn giản đến từ việc là con cảm nhận tất cả là Biết, cảm nhận như vậy tự con thấy chẳng có Tôi nào ở đây cả.

(Trích từ buổi nói chuyện “Phân biệt giữa tốt nghiệp và chưa tốt nghiệp”, Hà Nội, 9/2021)

https://www.facebook.com/zangthalpa

Comments