Ngày này năm xưa 7-7-1950: Bộ Tổng tư lệnh quyết định mở Chiến dịch Biên giới
JUL 07
Description Community
About
Comments