S02E30: Sự chờ đợi xứng đáng
JAN 21
Description Community
About

Với mỗi người, thời điểm để họ hái “trái ngọt” là hoàn toàn khác nhau. Có người sớm, có người muộn. Có người nhanh, có người lại chậm.


Nhưng điểm chung ở họ là họ đã dành đủ thời gian để hiểu bản thân, biết bản thân cần gì, muốn gì; để hiểu người khác, nhận ra sự chân thành và tinh tế từ họ.


Với những người như vậy, hai chữ “chờ đợi” mới thật là xứng đáng.
Tìm hiểu thêm về chủ đề này tại các kênh của anh:


www.facebook.com/AnhChuHuongNghiep


www.youtube.com/AnhChuHuongNghiep


www.instagram.com/duong.harvard


www.tiktok.com/@duong.harvard


www.anhchuhuongnghiep.com

Comments