S02E14: Phát triển ngang hay dọc?
AUG 12, 2022
Description Community
About

Ước gì có ai đó nhắc người trẻ rằng: quyết định chọn ngành học của họ bây giờ, tưởng là hệ trọng, lại có rất ít ý nghĩa về sau này.
Tìm hiểu thêm về chủ đề này tại các kênh của anh:


www.facebook.com/AnhChuHuongNghiep


www.youtube.com/channel/UC5hhm8n35rmz3B80DjpKAgg


www.instagram.com/duong.harvard


www.tiktok.com/@duong.harvard


www.anhchuhuongnghiep.com

Comments