S02E10: Học cho xong và học cả đời
JUL 15, 2022
Description Community
About

Khi lợi ích của hệ thống giáo dục chính thức càng ngày càng trừu tượng, thì việc học những kỹ năng thiết thực giúp các em thành công trong cuộc sống phụ thuộc rất nhiều vào bản thân các em.
Tìm hiểu thêm về chủ đề này tại các kênh của anh:


www.facebook.com/AnhChuHuongNghiep


www.youtube.com/channel/UC5hhm8n35rmz3B80DjpKAgg


www.instagram.com/duong.harvard


www.tiktok.com/@duong.harvard


www.anhchuhuongnghiep.com

Comments