S02E09: Sức mạnh của những thay đổi nhỏ
JUL 08, 2022
Description Community
About

Người trẻ hay được khuyên là phải nghĩ lớn. Nhưng chúng ta ít khi để ý rằng, thành công lại được tạo ra từ những thay đổi nhỏ nhất.
Tìm hiểu thêm về chủ đề này tại các kênh của anh:


www.facebook.com/AnhChuHuongNghiep


www.youtube.com/channel/UC5hhm8n35rmz3B80DjpKAgg


www.instagram.com/duong.harvard


www.tiktok.com/@duong.harvard


www.anhchuhuongnghiep.com

Comments