S02E05: Sức trẻ và sự ưu tiên
JUN 10, 2022
Description Community
About

Sức trẻ trong những năm tháng tuổi 20 đôi lúc sẽ khiến chúng ta nghĩ rằng mình có thể làm mọi thứ. Chỉ có điều, muốn làm mọi thứ lại là điểm yếu lớn nhất của chúng ta.
Tìm hiểu thêm về chủ đề này tại các kênh của anh:


www.facebook.com/AnhChuHuongNghiep


www.youtube.com/channel/UC5hhm8n35rmz3B80DjpKAgg


www.instagram.com/duong.harvard


www.tiktok.com/@duong.harvard


www.anhchuhuongnghiep.comComments