S02E04: Từ bỏ thói quen tìm lời giải mẫu
JUN 02, 2022
Description Community
About

Có một cuộc khủng hoảng không hề nhỏ mà chúng ta sẽ gặp phải khi bước vào những năm tháng tuổi 20. Đó là phải từ bỏ thói quen tìm lời giải mẫu cho mọi vấn đề.
Tìm hiểu thêm về chủ đề này tại các kênh của anh:


www.facebook.com/AnhChuHuongNghiep


www.youtube.com/channel/UC5hhm8n35rmz3B80DjpKAgg


www.instagram.com/duong.harvard


www.tiktok.com/@duong.harvard


www.anhchuhuongnghiep.com

Comments