S02E02: Chọn sếp
MAY 20, 2022
Description Community
About

Đa số các bạn sinh viên sắp ra trường sẽ có nhiều suy nghĩ về việc lựa chọn công việc. Nhưng có một lựa chọn khác cũng quan trọng không kém. Đó là chọn sếp.
Tìm hiểu thêm về chủ đề này tại các kênh của anh:


www.facebook.com/AnhChuHuongNghiep 


www.youtube.com/channel/UC5hhm8n35rmz3B80DjpKAgg 


www.instagram.com/duong.harvard 


www.tiktok.com/@duong.harvard 


www.anhchuhuongnghiep.com

Comments