Google lên tiếng về nhầm lẫn hình ảnh bà Sương Nguyệt Anh; ChatGpt bị tạp chí khoa học cấm vào danh sách tác giả - Điểm tin tuần #7
FEB 06
Description Community
About

PODCAST “ĐIỂM TIN TUẦN”: GOOGLE LÊN TIẾNG VỀ NHẦM LẪN HÌNH ẢNH BÀ SƯƠNG NGUYỆT ANH; CHATGPT BỊ TẠP CHÍ KHOA HỌC CẤM VÀO DANH SÁCH TÁC GIẢ


1️⃣ The Sims 4 bổ sung các tuỳ chọn giới tính và trang bị cho người chơi


2️⃣ Facebook cán mốc 2 tỷ người dùng hoạt động thường xuyên nhờ cải tiến các thuật toán trên reels


3️⃣ Các tạp chí khoa học cấm đưa ChatGpt vào danh sách tác giả


4️⃣ ChatGpt đỗ cuộc phỏng vấn kỹ sư phần mềm L3, lương 183.000 USD mỗi năm của Google


5️⃣ Google lên tiếng về việc nhầm lẫn hình ảnh của bà Sương Nguyệt Anh

Comments