#2 Khi nào con sẵn sàng
MAR 24, 2022
Description Community
About

Chúng ta có thể leo lên rất cao, nếu có những bậc thang hay những nhành cây nâng bước. Ngược lại, không ai có thể leo trèo nếu chẳng có gì để lấy đà bước lên.

Comments